مهر/ مادر ۲۸ ساله اهل دهکده ساکلا دختر بچه بی دست و پای خود را به دنیا آورد.