عکاس خونه/ ارسالی از سیده خانوم
?? *»اگـر امـروز:* *-مواظب لقمه غذایت نباشی?? *-فردا شاید از پس بدحجابی دخترت... بی غیرتی پسرت... و بی عفتی همیرت برنیایی... ?? *»زیرا: لُـقـمـه حـرام:* شروع کننده اکثر گناهان است ??
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."