عکاس خونه/ ارسالی از ارسالی محمدبهرام خواجه شمسی فلکه جهله میناب ارسالی محمدبهرام
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."