عکاس خونه/ ارسالی از IRAN🇮🇷
دانی که ایران نشست منست  جهان سر به سر زیر دست منست   هنر نزد ایرانیان است و بــس  ندادند شـیر ژیان را بکس   همه یکدلانند یـزدان شناس  بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس   دریغ است ایـران که ویـران شود  کنام پلنگان و شیران شـود   چـو ایـران نباشد تن من مـباد  در این بوم و بر زنده یک تن مباد
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."