عکاس خونه/ ارسالی از همیشه عشق وبرکت650 عصرتون پرازشادی بی سبب قلبتون مملو از مهربانی
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."