عکاس خونه/ ارسالی از (k.a)شهید.رضا.حاجی.زاده
•|چـادرمـ. یادگـار ایـنـسٺـاگـرام اسـٺـ!!! حیا را که نفهمی چادر مشکی هم تو را محجبه نخواهد کرد... 🔸 خانومای محجبه ایول به مرامتون ولی اینو بدونید صرف چادر سر گرفتن حجاب نیستاااا بعضیا فک میکنن چون چادر دارن دیگه لباس مناسبی زیر چادر نپوشن اشکالی نداره، به کرات دیده میشه حجاب این نوع به ظاهر محجبه ها از اون خانم بد حجاب بدتره! چادر پوشیدی حرمت نگه دار، آخه چادر مادر ما ،فاطمه حرمت داره... خنده هات... راه رفتنت... صحبت کردنت...حرکات و سکناتت همه باید زیبنده یه خانم با حیا و عفیف باشه.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."