عکاس خونه/ ارسالی از 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
هواتو کردم من هیرون تو این روزا هواتو کردم
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."