عکاس خونه/ ارسالی از ﯾﮏ ﻣﺮﻍ ﻋﺸﻖِ ﺷﺮﻗﯽِ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﭘﺮ ﺁﺑﯽ
ﻳﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟْﺈِﻧْﺴﺎﻥُ ﺇِﻧَّﮏَ ﮐﺎﺩِﺡٌ ﺇِﻟﻲ‏ ﺭَﺑِّﮏَ ﮐَﺪْﺣﺎً ﻓَﻤُﻼ‌ﻗﻴﻪ [ِ6] / ﺍﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺗﻮ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ ﺭﻧﺞ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﻰ‌ﮐﺸﻰ؛ ﭘﺲ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﯾد. / ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ : 589_ ﺣﺰﺏ : 118_ ﺟﺰﺀ : ﺳﻲ ﺍﻡ_ ﺳﻮﺭﻩ : ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."