عکاس خونه/ ارسالی از خاتون🌹
میشود باشی کنارم ،بودنت را دوست دارم ⚘حس خوب زندگی ،بوییدنت را دوست دارم ⚘هرچند دوری تو ازمن،ولی هستی به کنارم ⚘آرزویم شده ای ،حس غریبی به تو دارم⚘حس تلخ انتظاره دیدنت را دوست دارم ⚘ از کجا آمده بودی ،که چنین دیوانه گشتم ⚘عشق من دیوانگی را هم برایت دوست دارم ⚘شاید هرگز نتوانستم دستهایت را بگیرم ⚘حسرت تلخیست ولیکن حسرتت را دوست دارم ⚘همه آرزویم اینست که ببینم روی ماهت ⚘این عدم را هم اگر در خواب باشد دوست دارم ⚘ .
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."