عکاس خونه/ ارسالی از دختر طرفدار احسانی حاجی:خدایا من چرا این همه طرفدار دارم؟؟ ما:تقصیر خودته دلبری😇
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."