عکاس خونه/ ارسالی از فتاحی یا باب الحوائج زیتون سیاه بخورید شرح درمتن و تصویر
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."