ایسنا/ مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: قرار است در سال آینده مراکز مشاوره ازدواج و خانواده از نظر کمی و کیفی توسعه یابد و دوره‌های دانش‌افزایی و بازآموزی برای افرادی که قرار است در این مراکز کار کنند، برگزار شود.
دکتر بهمن بهمنی افزود: علاوه بر توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، قرار است در سال آینده تعداد مراکز پیشگیری و کنترل خشم افزایش یابد و در حال حاضر شهرداری‌های مشهد و اصفهان برای راه‌اندازی این مراکز اعلام آمادگی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه پایان سال جاری مرحله آزمایشی فعالیت مراکز پیشگیری و کنترل خشم به اتمام می‌رسد، گفت: قرار است از این مرکز در منطقه 7 تهران بازدید و عملکرد آن را بررسی کنیم. شهرداری تهران نیز به عنوان سازمان همکار ما در مراکز پیشگیری و کنترل خشم قرار است ارزیابی‌هایی از این مراکز داشته باشد که پس از جمع بندی ارزیابی‌ها درباره چگونگی ادامه فعالیت آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.