کودک سیتی/ ساخت کاردستی جامدادی رومیزی با دور ریختنی هایی مثل بطری و قوطی کنسرو یا شیر خشک به همراه کودکان خالی از لطف نیست. همزمان با ساخت این کاردستی با کودکان، می توانید در مورد اهمیت نظم و ترتیب در مطالعه و تحصیل و همچنین حفظ محیط زیست و استفاده از مواد دوریختنی با کودکان صحبت کنید.
وسایل مورد نیاز:

قوطی خالی کنسرو / قوطی شیر خشک / بطری خالی / لیوان شیشه ای و یا شیشه مربا و سس
تخته
چسب قوی مانند چسب حرارتی یا چسب قطره ای
اسپری رنگ
روزنامه باطله برای زیر کار
مراحل ساخت:
ابتدا بطری ها و قوطی های خالی را بشویید و بگذاربذ خشک شود
بعد آن ها را به صورت دلخواه روی تخته بچسبانید
بعد از خشک شدن چسب آن را با اسپری رنگی ، رنگ بزنید
جامدادی شیک رومیزی شما آماده است. در سمت پایین عکس ، تصویر جامدادی خریداری شده و جامدادی دست ساز ساخته شده با هزینه ناچیز برای مقایسه آمده است.
نکته:
در استفاده از اسپری به نکات زیر دقت کنید
اسپری کردن را در هوای آزاد و مکانی با تهویه کافی انجام دهید
از تنفس کردن اسپری رنگی خود داری کنید و در صورت نیاز از ماسک استفاده کنید
زیر کار به مقدار کافی از روزنامه های باطله استفاده کنید چون اسپری رنگی تا مسافت طولانی پخش میشود