خراسان/ هرچند توصیه روان شناسان برای یادگیری مهارت های جدید به هیچ زمان و مکان خاصی محدود نمی شود اما نتایج جالب یک تحقیقات نشان می دهد که فعالیت مغز انسان در طول فصول مختلف سال متفاوت است به طوری که برخی قسمت های آن در تابستان در قیاس با زمستان فعال تر می شود. به گزارش ایرنا و به نقل از تلگراف، در حقیقت بر اساس تازه ترین مطالعه، فعالیت مغزی مرتبط با توجه و تمرکز در تابستان به اوج می رسد و در کوتاه ترین روز سال افت می کند. محققان دانشگاه لیژ بلژیک معتقدند که انسان ها از صدها سال پیش به فصل ها بسیار وابسته بودند و فصل ها بر روی روان انسان ها تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر با وجود این که از پیش مشخص شده است که تغییرات خلقی مانند افسردگی زمستانی با فصل ارتباط دارد اما این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد عملکردهای ذهنی نیز از الگوهای مشابهی پیروی می کنند. محققان در این مطالعه عملکرد مغز 280 داوطلب را هر ماه در طول سال اندازه گرفتند؛ در حین آزمایش هر شرکت کننده 4.5 روز را در آزمایشگاه سپری کرد تا بدن وی تحت تاثیر عوامل فصلی مانند روشنایی طول روز قرار نگیرد. در پایان این 4.5 روز دانشمندان فعالیت های مغزی داوطلبان را در حین انجام دو کار ذهنی یکی برای آزمایش حافظه و دیگری برای آزمایش دامنه توجه، اندازه گیری کردند و متوجه شدند که فعالیت مغزی مرتبط با توجه در ماه ژوئن در حوالی تابستان به اوج خود و در حوالی زمستان به کمترین حد خود می رسد. در مقابل فعالیت مغزی مرتبط با حافظه در پاییز به اوج می رسد و در حوالی اعتدال بهاری کمتر می شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید