زیبامون/ طالع بینی یکی از سرگرمی هایی هست که از زمان های گذشته طرفدار داشته و همچنان هم جز پرطرفدارترین سرگرمی ها در بین افراد مخلتف هست. طالع بینی در شکل ها و اسم های مختلف در بین اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوان ها طرفدارهای خیلی زیادی داره و اگه این طالع بینی به ازدواج مربوط باشه، حس کنجکاوی بیشتری رو در بین تازه عروس و دامادها و افرادی در سن ازدواج هستند، ایجاد میکنه.

طالع بینی ازدواج فروردین ماه

ماه های مناسب با فرودین ماه:
متولدین مرداد ماه: بر انگیزاننده
متولدین آذر ماه: روشنفکر
متولدین اردیبهشت ماه: اهل عمل
متولدین بهمن ماه: دارای ایده های عالی هستند.
ماه های نامناسب با ماه فروردین:
متولدین خرداد ماه: سلطه جو
متولدین شهریور و آبان ماه : حسود
متولدین تیر ماه: عبوس
متولدین اسفند ماه: منفی نگر
رابطه فرودین ماهی ها با متولدین سایر ماه های سال حالت بینابینی دارد یعنی نه خیلی خوب هستند و نه خیلی بد!

طالع بینی ازدواج اردیبهشت ماه

ماه های مناسب با اردیبهشت ماه:
متولدین شهریور ماه: دارای قدرت تصور عالی
متولدین دی ماه: سلطه جو و قدرت طلب
متولدین تیر ماه: غریزی
متولدین اسفند و فروردین ماه: منفعل
ماه های نا مناسب با اردیبهشت:

متولدین آبان ماه: سو ظن دارند
متولدین مرداد ماه: سلطه جو هستند.
متولدین آذر ماه: دارای احساس مالکیت هستند.
متولدین بهمن ماه: افرادی وابسته هستند.
رابطه اردیبهشتی ها با متولدین سایر ماه ها نه خیلی خوب هست و نه خیلی بد!

طالع بینی ازدواج خرداد
ماه های مناسب با خرداد:
متولدین مهر ماه: خلاق
متولدین بهمن ماه: عاطفی و احساساتی
متولدین مرداد ماه: حساس و زود رنج
ماه های نامناسب با خرداد:
متولدین فروردین ماه: کله شق
متولدین خرداد ماه: سلطه جو
رابطه خردادی ها با متولدین سایر ماه ها نه خیلی خوب هست و نه خیلی بد!

فال ازدواج ماه تیر

ماه های مناسب با تیر:
متولدین آبان ماه: دارای قدرت رهبری
متولدین اسفند ماه: همراه و همدل
متولدین اردیبهشت ماه: پر تکاپو و ساعی
متولدین شهریور ماه: کوشا و پرتلاش
ماه های نامناسب با تیره ماه:

متولدین فروردین ماه: پر حرف
متولدین آذر ماه: افسرده
متولدین بهمن و خرداد ماه: دو شخصیتی
رابطه تیرماهی ها با متولدین سایر ماه ها رابطه ای بینابینی است.

طالع بینی ازدواج مرداد ماه
ماه های مناسب با مرداد:

متولدین فروردین ماه: احساساتی و عاطفی
متولدین آذر ماه: حساس و زودرنج
متولدین مهر و بهمن ماه: دلسوز و مهربان
ماه های نامناسب با مرداد:
متولدین اسفند ماه: بی قرار و نا آرام
متولدین آبان ماه: طعنه زن
متولدین دی ماه: محافظه کار و محتاط
رابطه مردادی ها با متولدین سایر ماه ها نه خیلی خوب هست و نه خیلی بد!

طالع بینی ازدواج شهریور ماه
ماه های مناسب با شهریور:
متولدین اردیبهشت ماه: محافظه کار و محتاط
متولدین تیر ماه: عاشق خانه و خانواده
متولدین دی ماه: پر تکاپو و پرتلاش
متولدین شهریور ماه: دارای علایق و سلیقه های مشترک
ماه های نامناسب با شهریور:
متولدین آبان ماه: سلطه جو
متولدین آذر و مرداد ماه: حسود
متولدین فروردین ماه: دارای حس مالکیت
رابطه شهریوریها با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه هست.

طالع بینی ازدواج ماه مهر
ماه های مناسب با مهر ماه:
متولدین خرداد ماه: روشنفکر و امروزی
متولدین اسفند و بهمن ماه: ایده آل گرا
متولدین مرداد ماه: اهل پیشرفت
متولدین فروردین ماه: دست و دلباز
ماه های نامناسب با مهر ماه:
متولدین دی ماه: عبوس
متولدین آبان ماه: بد گمان و بد دل
مهر ماهی ها با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه دارند.

طالع بینی ازدواج آبان ماه
ماه های مناسب با آبان ماه:
متولدین تیر ماه : اهل هنر
متولدین اسفند ماه: درون گرا
متولدین شهریور ماه: اهل شوخی و بگو بخند
ماه های نامناسب با آبان ماه:
متولدین فروردین ماه: اهل دعوا و مشاجره
متولدین اردیبهشت ماه: سلطه جو
متولدین مرداد ماه:خود خواه و خودپسند
متولدین مهر و بهمن ماه: نیش دار
آبان ماهی ها با متولدین سایر ماه ها رابطه ای متوسط دارند.

طالع بینی ازدواج آذر ماه
ماه های مناسب با آذر:
متولدین فروردین ماه: روشنفکر و امروزی
متولدین مرداد ماه: رهبر و مدیر
متولدین آذر، مهر و بهمن ماه: هم درد و دل جو
ماه های نا مناسب با آذر:
متولدین اردیبهشت ماه: خودپسند و مغرور
متولدین تیر ماه: عاشق خانه و خانواده
متولدین شهریور ماه: پرحرف
متولدین آبان و دی ماه: خلاق و ایده پرداز
متولدین آذر با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه دارند.

طالع بینی ازدواج دی ماه
ماه های مناسب با دی ماه:
متولدین اردیبهشت ماه: با محبت و مهربان
متولدین شهریور ماه: انتقاد پذیر
متولدین آبان ماه: جذاب
متولدین اسفند ماه: جلب توجه کننده
ماه های نامناسب با دی ماه:
متولدین فروردین ماه: پرقدرت
متولدین مرداد ماه: سلطه جو
متولدین مهر و آذر ماه: دارای روابط عمومی خوب
متولدین دی ماه با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه دارند.

فال و طالع بینی ازدواج بهمن ماه
ماه های مناسب با بهمن ماه:
متولدین خرداد ماه: ایده آل گرا
متولدین مهر ماه: خلاق
متولدین آذر ماه: عاطفی و مهربان
ماه های نامناسب با بهمن ماه
متولدین اردیبهشت ماه: سلطه جو
متولدین تیر ماه: دارای خلق و خوی متغیر
رابطه بهمن ماهی ها با متولدین سایر ماه ها رابطه ای متوسط هست.

طالع بینی ازدواج اسفند ماه

ماه های مناسب با اسفند ماه:
متولدین تیر ماه: عاطفی و مهربان
متولدین آبان ماه: متوازن
متولدین اردیبهشت ماه: اهل پیشرفت
ماه های نا مناسب با اسفند ماه:
متولدین فروردین ماه: با قدرت
متولدین خرداد مرداد ماه: پر حرف
رابطه اسفندی ها با متولدین ماه های دیگر رابطه ای میانه است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید