آخرین خبر/ مزمان با هشتاد و سومین سالگرد قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب رضاخانی، با حضور جمع کثیری از بانوان مومن و انقلابی، راهپیمایی بزرگ عفاف و جاب در مشهدمقدس برگزار شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید