رنگی رنگی/ تو آخرین ماه تابستون هستیم و صبح های زود نسیم خنک تری صورتمون رو نوازش می کنه. شهر برای بدرقه ی تابستون آماده میشه و درخت ها، پرنده ها، گل ها و مردم شهر سعی می کنن تا از این روزهای گرم لذت ببرن و تابستون رو با یک کوله بار خاطره ی خوش تموم کنن.

صبحت بخیر آدم رنگی، این روزهای رنگی و آفتابی فرصت خوبی هستن تا برای فصل پیش رو برنامه ریزی کنیم. به لیست فعالیت های تابستونی مون یک نگاه دیگه بندازیم و کارهای باقی مونده رو انجام بدیم. یادت نره خاطرات رنگی ای که تابستون ساختی رو ثبت کنی تا بعدها با دیدنشون پر از حس خوب بشی. این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یک روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. تو قهرمان زندگی خودت هستی آدم رنگی.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید