k ٢.٣
١

آخرین خبر/ حواس پنجگانه انسان دربقای او نقش بسیار حیاتی ایفا می کنند . غریزه های فطری ما شدیدا تحت تاثیر این حواس قرار دارد و حس بویایی یکی از مهم ترین حواس ماست . این حس معمولا در دوران جنینی شکل می گیرد و به مرور تکامل بیشتری پیدا می کند . هنگامی که بویی را استشمام می کنیم در حافظه ما ثبت می شود و در زمانی که بویی برایمان آشناست به دلیل ثبت قبلی آن در حافظه ماست. اگر می خواهید درباره حس بویایی و روند تکامل آن در جنین بیشتر بدانید این ویدیو را از دست ندهید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید