k ١.٥
٠

کلیپو/ خیلی از پدر و مادرها زمان آماده کردن بچه ها برای مدرسه، وقت کم می آورند و هم خودشان و هم بچه ها دچار استرس می شوند. همین تشویش های اول صبح، اثر منفی روی فرزندتان می گذارند. ما به مناسبت هفته کودک،ویدیویی را بر همین اساس برای شما آماده کرده ایم که راه کارهای مفید را پیش روی شما قرار می دهد. هر هفته با یک سوژه داغ و جذاب در خدمت شما عزیزان هستیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید