آخرین خبر/ ایده ای برای بستن موی بلند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید