آخرین خبر/ ترکیب زیبایی است و توصیه‌ای ... «بهش بگو دوستت دارم قبل از این که خیلی دیر بشه»
کاری از علیرضا جعفرزاده