آخرین خبر/ یکی از اولین جمله‌های گهربار و امیدوارکننده‌ای که بعد از به دنیا اومدن بچه به مامانا میگن اینه:
با مسافرتِ راحت خداحافظی کن!
▪به نظر شما واقعا نمیشه با بچه‌‌های کوچیک به مسافرتِ راحت رفت و حسابی خوشگذروند؟
▪اصلا بزرگترین مشکلی که برای یه مامان توی سفر با بچه پیش میاد چیه؟
▪تجربه‌های خوب و بد از مسافرت با بچه‌ی کوچک رو برامون بنویسین.
متن از mamanhatv