آخرین خبر/ درباره زنجیرهای نامرئی کودک درون خود چه میدانید؟
این کلیپ روانشناسی روایتگر علت بدحالی روزهای آدم های افسرده غمگین است.