آخرین خبر/ با تکه های اضافه کاموا گل زیبایی برای تزئین لباس و کیف درست کنید.