آخرین خبر/ مدل مانتوهای بلند و پوشیده برای هوای گرم.