آخرین خبر/ هر دوثانیه در دنیا، یک نفر دچر سکته مغزی می شود! در مورد عارضه ای با این شیوع، چقدر میدانید؟ با این ویدئو همراه باشید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید