خراسان/ برای پیشگیری از تب کریمه کنگو این اقدامات را حتما لحاظ کنید:

دامداران از تماس مستقیم با حیوانات بپرهیزید و دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید. بعد از تهیه گوشت آن را به مدت 24 ساعت در دمای چهار تا صفر درجه قرار دهید .

با گزش دام باعث آلوده شدن آن ها می شوند

تماس با دام آلوده و لاشه حیوان

مصرف گوشت آلوده

تماس با خون و ترشحات انسان بیمار

علائم و مهم ترین عامل انتقال این بیماری را در تصاویر زیر ببینید: