آخرین خبر/ سالمندی دوره ای است که علاوه بر افزایش تجربه ها و آگاهی زیاد، مسائل خودش را هم دارد. بدن بیش از پیش به توجه و مراقبت نیاز دارد و برای همین باید چند نکته را به شدت جدی گرفت. در این ویدئو بیشتر در این باره خواهید شنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید