به سایت/ موضوع ساده و روشنی است ولی واقعا مهمه! بعد از شستن تمام نواحی دست آن را با دستمال یکبار مصرف خشک کنید.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید