آخرین خبر/ کارشناس برنامه طبیب در مورد اقدامات پس از مشاهده علائم کرونا پاسخ می دهد.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید