آخرین خبر/ دکتر مهران بابایى، فوق تخصص گوارش و کبد در برنامه طبیب توضیح می دهد.