آخرین خبر/ دکتر سید مسعود داودی متخصص پوست مو و زیبایی در برنامه طبیب ، در مورد زمان ریزش مو و نحوه جلوگیری از ریزش آن توضیح می دهد.