سلامانه/ یکی از نوشیدنی‌های کم کالری آب لیمو است. تصور کنید آب نیمی از یک لیمو را در لیوان آبی چکانده‌اید، فکر می‌کنید این لیوان آب چند کالری دارد؟ تنها شش کالری.
آب لیمو کالری بسیار کمی دارد
پس اگر به دنبال یک نوشیدنی خوشمزه هستید اما نگران چاقی و اضافه وزن هستید، پیشنهاد سایت سلامانه به شما شربت آبلیموست که یکی از بهترین گزینه‌هاست. البته فراموش نکنید نباید شکر به آن اضافه کنید.
در مقایسه با دیگر انواع نوشیدنی‌های پر کالری مانند انواع نوشابه‌ها یا حتی آب پرتقال برای شما که به دنبال کاهش کالری دریافتی‌تان هستید، آب لیمو فکر خوبی انتخاب خوبی است.
بد نیست بدانید یک فنجان آب پرتقال (در حدود 237 میلی لیتر) دارای 110 کالری و تنها 49/0 لیتر نوشابه دارای 182 کالری است. با جایگزین کردن آب لیمو به جای این نوشیدنی‌ها در حدود 100 الی 200 کالری می‌توانید کمتر مصرف کنید.
یک سری شواهد دیگر نشان داده است که مصرف نوشیدنی های کم کالری همراه با وعده‌های غذایی می‌توانند میزان دریافت کالری از آن غذا را نیز کاهش دهند. در یک تحقیقی دو گروه خانم انتخاب شدند که گروه اول همراه با وعده‌های غذایی‌شان نوشیدنی‌های پر کالری مصرف می‌کردند و گروه دوم از شربت آب لیمو استفاده کردند.
در نهایت میزان کالری دریافتی این دو گروه بررسی و مقایسه شد. در نهایت مشخص شد که گروهی که نوشیدنی‌های پر کالری مانند نوشابه‌های گاز دار مصرف کرده بودند، بیشتر میل به خوردن داشتند و درنتیجه کالری بیشتری هم دریافت کرده اند. در مقابل افرادی که از آب لیمو بدون شکر به عنوان نوشیدنی استفاده کرده بودند تمایل چندانی به میل غذای بیشتر نداشتند. پس آب لیمو به عنوان یک نوشیدنی کم کالری می‌تواند جلوی دریافت کالری بیشتر شما را بگیرد.