آخرین خبر/ آیا کسانی که حساسیت فصلی دارند، بیشتر به کرونا مبتلا می شوند؟
کرونا بر گروه های خونی مختلف تاثیری دارد؟