همشهری/ سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد آزمایش داروی ضد مالاریای هیدروکسی کلروکین و ترکیب دو داروی ضد ویروس ایدز را برای درمان بیماران کووید-۱۹ بستری‌شده متوقف می‌کند.
کمیته اجرایی بین‌المللی کارآزمایی «یگانگی» (Solidarity) سازمان جهانی بهداشت درباره درمان‌های بیماری کووید-۱۹ می‌گوید با توجه به شواهد موجود درباره مقایسه هیدروکسی کلروکین با درمان استاندارد و ترکیب دو داروی ضد ایدز لوپیناویر/ریتوناویر با درمان استاندارد، توصیه کرده است این دو بخش این کارآزمایی متوقف شود.

نتایج این کارآزمایی مقدماتی نشان داد هیچکدام از این دو گزینه دارویی باعث کاهش در میزان‌ مرگ‌ومیر بیماران بستری‌شده کووید-۱۹ در مقابل مراقبت استاندارد نمی‌شوند.
نتایج مقدماتی شواهد درباره افزایش مرگ‌ومیر در بیمارانی که این داروها را دریافت می‌کردند، هم به دست نداده است. اما برخی از نشانه‌ها درباره ملاحظات درباره ایمنی این داروها بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی در کارآزمایی‌های دیگر درباره آنها به دست آمده است.

البته این تصمیم فقط برای بیماران بستری‌شده کووید-۱۹ در کارآزمایی یگانگی گرفته شده است و بر سایر بررسی‌هایی که این داروها در بیماران بستری‌نشده یا برای پیشگیری پیش یا پس از در معرض قرار گرفتن به ویروس کرونا ارزیابی می‌کنند، تاثیری ندارد.

قبلا یک بررسی در آمریکا و کانادا هم نشان داده بود که هیدروکسی کلروکین در پیشگیری از عفونت با ویروس کرونا در افرادی که در تماس بیماران کووید-۱۹ بوده‌اند، تاثیر نداشته است. همچنین نتایج یک بررسی در آمریکا نشان داده بود که ترکیب این دو داروی ضد ویروس ایدز در درمان بیماران بدحال کووید-۱۹ بی‌تاثیر هستند.

هیدروکسی کلروکین در پیشگیری از کرونا بی‌تاثیر است
نتایج یک بررسی جدید: داروهای ضد ویروس ایدز در بیماران بدحال دچار کرونا بی‌تاثیر هستند
نتایج مقدماتی کارآزمایی یگانگی برای انتشار پس از بازبینی کارشناسان مستقل در نشریات علمی آماده است.