جام جم آنلاین/ اگر دوست دارید تبدیل به یک قاتل سریالی شوید کافی است ماسک نزنید.