آخرین خبر/ افراد برای استفاده از ماسک باید به رعایت مواردی همچون ضدعفونی کردن دست ها قبل از لمس کردن ماسک، بررسی ماسک از نظر سلامت، عدم فاصله بین ماسک و صورت، پوشاندن کامل دهان، بینی و چانه، پرهیز از لمس کردن ماسک توجه کنند.

اینفوگرافی در عکس دوم قابل مشاهده است.

کانال رسمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی shahidbeheshtimu