آخرین خبر/ در سراسر جهان، تحقیقات علمی برای کشف زوایای مبهم ویروس جدید کرونا (کووید-۱۹) ادامه دارد. به تازگی در یکی از این تحقیقات، دانشمندان جهش جدیدی در ویروس کرونا کشف کردند که ممکن است ساخت واکسنی برای این بیماری را دشوار کند. کارشناس برنامه طبیب توضیح می دهد.