ایرنا/ پس از گذشت 45 سال، در آذر ماه 1393، مرمت و بازسازی تمامی پله های ورودی و اطراف کاخ موزه ملت مجموعه سعدآباد تهران انجام شد.

از سال 1349 هجری شمسی تاکنون فضای داخلی ساختمان کاخ ملت طی چندین مرحله زمانی مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت. ولی در پیرامون آن به جز رنگ نمای ساختمان هیچ گونه عملیات ساختمانی انجام نشد تا اینکه در آذرماه سالجاری عملیات مرمت سنگ فرش های پله های ورودی این کاخ موزه اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد؛ در بررسی های به عمل آمده از سوی موزه و دفتر فنی مجموعه، به دلیل انتقال نم و رطوبت به بخش های زیرین و داخلی بنا، طرح مرمت پله ها و سنگ های جانبی دیوارها در اولویت قرار گرفت.

طی اجرای مرمت با حمایت و نظارت مستقیم سرپرست مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، معاونت و کارشناسان دفتر فنی تعدادی از سنگ هایی که طی مرور زمان و بارش های سنگین برف درگذشته، دچار شکستگی شده بودند تعویض و شکاف های عمیق ایجاد شده و مابقی سنگ های مربوط به پله ها و دیوارها با ملات و رزین های مخصوص مرمت شد.

ساختمان کاخ ملت (کاخ سفید )که در گذشته محل استقرار محمد رضا پهلوی بوده ، از سال 1310هجری شمسی شروع به ساخت و در سال 1315 هجری شمسی به پایان رسید. در فاصله سال های 1345 تا 1349 بازسازی کاخ به منظور تغییر سیستم تآسیساتی، به روز رسانی تزیینات کاخ، ایجاد گالری اختصاصی و مواردی دیگر، به خواسته فرح دیبا انجام شد.