مهر/ بوستان آب و آتش و پل طبیعت یکی از جاذبه های گردشگری شهر تهران است که شهروندان تهرانی اوقات فراغت خود را در آنجا می گذرانند.