مشرق/ انیمیشنی از مجموعه طنز دیرین دیرین با موضوع مشکلات تولیدکنندگان در پیچ و خم ادارات مسئول را مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید