آخرین خبر/ ببینید این عقاب برای شکار بز کوهی چه می کنه.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید