آخرین خبر/ آتش زدن 30 هزار چوب کبریت در چند لحظه را به صورت دومینو شکل در این ویدئو ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید