فردا/ دیده شدن موجودی اسرارآمیز که نیمی لاک پشت و نیمی مار است، باعث ایجاد وحشت در شهر شد.
مردم هنگام تفریح کنار دریاچه بایون در شهر گوانگ ژو موجودی دیدند که تا به حال ندیده بودند و پس از گرفتن عکس، شایعه کردند که نیمی از بدنش لاک پشت و نیمی مار است.
پس از ورود رنجر‌های پارک تفریحی به آب، موجود مذکور صدی شد و در نهایت تعجب دیدند چیزی نیست جز «سرسوسماری الیگاتوری»!
موجود دومتری Alligator gar بومی منطقه آمریکای شمالی است و معلوم نیست چه کسی آن را به دریاچه انداخته است!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید