آخرین خبر/ طنز دیرین دیرین الان حالی‌ات می‌کنیم که مرتیکه کیه! 🔻این قسمت: مردیکه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید