آخرین خبر/ لحظه هولناک شکار یک پرنده توسط مار پیتون آویزان از آنتن تلویزیون

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید