آخرین خبر/ شیرها برای شکار یک زرافه سعی میکنند با پرش روی پشتش زرافه رو با زمین بندازند ولی اگر بچه زرافه باشه یک شکار راحتی واسشون هست. ولی در اینجا میبینید زرافه مادر جلوی مقاومت میکنه و به آنها حمله میکنه که دست از شکار بچه زرافه بردارند...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید