خراسان/ درخت زندگی یا «کالالوچ » به علت تقریبا معلق بودنش روی هوا بسیار معروف شده است. تمام ریشه‌های این درخت خارج از زمین قرار دارد و تنها یکی از ریشه‌هایش در زمین فرو رفته است. گویا قرار نیست دست از تلاش برای زندگی بردارد و همچنان سبز است و رشد می‌کند. این درخت در پارک ملی المپیک در سواحل جنوب غربی شبه جزیره المپیک در آمریکا قرار دارد و هر سال مورد توجه بازدیدکنندگان زیادی قرار می گیرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید