آخرین خبر/ برخورد بادکنک آبی با سر انسان در حرکت آهسته!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید