آخرین خبر/ شیر برای اینکه بتونه گراز را شکار کنه باید اول با استتار خود به طعمه نزدیک شود و...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید